fbpx

17 години

лиценз № 200512288 издаден от НАПОО

Френски език

Занятия: онлайн, по график чрез виртуална класна стая с преподавател
Група до 10 обучаеми
Хорариум: 300 учебни часа – три нива по 100 уч часа
Система на преподаване: Echo
Jacques Pecheur; CLE International

Френска езикова система в четири нива за ученици от гимназиалната степен – профилирани, непрофилирани и професионални гимназии и техникуми и за възрастни. Одобрена от МОН.

Обучението приключва с полагане на тест и издаване на сертификат за придобити компетенции

Pin It on Pinterest

Сподели

Споделете с приятели!