fbpx

17 години

лиценз № 200512288 издаден от НАПОО

Подбор и оценка на персонала

Професионално обучение по част от професията „Икономист“

Хорариум – 20 уч часа

Обучение с практическа насоченост в един модул:

  • Подбор на персонал
  • Методи за подбор на персонал
  • Оценка на персонала
  • Програми за развитие на персонала
  • Мотивация на персонала
  • Упражнения.

Обучението приключва с полагане на изпит и издаване на Удостоверение за професионална квалификация по образец 3 – 37 на МОН, което позволява да практикувате професията и е признато във всички страни от ЕС.

Необходими документи за записване: копие от диплом за завършено средно или по-високо образование, медицинско свидетелство удостоверяващо възможността да практикувате професията.

Учебната програма е съобразена със Закона за професионално образование и обучение и осигурява необходимите теоретични познания и практически умения за усвояване на професията.

Лектори по темите и модератори на упражненията са квалифицирани преподаватели, работещи в конкретните професионални направления.

                                                Малки групи            Модерна учебна база

Pin It on Pinterest

Сподели

Споделете с приятели!