fbpx

Сътрудник в маркетингови дейности – код 342020

Професионално обучение за придобиване на втора квалификационна степен.
Предлагана специалност: Маркетингови проучвания – 3420201
Прием: След завършено средно образование
Хорариум: 660 учебни часа

Обучението приключва: с полагане на държавен изпит по теория и практика и издаване на Свидетелство за професионалнa квалификация по образец 3 – 54 на МОН, което позволява да практикувате професията и е признато във всички страни от ЕС.

Подходящо е за лица завършили средно образование без придобита квалификация и професия, лица с висше образование без практически опит в дадената професия, лица с желание и мотивация да упражняват конкретната професия.

Професионално обучение по част от професията

Хорариум: 100 учебни часа
Форма на занятия: присъствена, онлайн

Курса е с практическа насоченост и е организирано в 4 модула:

  • Маркетинг
  • Стокознание
  • Квалитология
  • Управление на продажбите

Обучението приключва с полагане на изпит и издаване на Удостоверение за професионална квалификация по образец 3 – 37 на МОН, което позволява да практикувате професията и е признато във всички страни от ЕС.

Необходими документи за записване: копие от диплом за завършено средно или по – високо образование, медицинско свидетелство удостоверяващо възможността да практикувате професията

Учебната програма е съобразена със Закона за професионално образование и обучение и осигурява необходимите теоретични познания и практически умения за усвояване на професията.

Лектори по темите и модератори на упражненията са квалифицирани преподаватели, работещи в конкретните професионални направления.

                                   Малки групи,                   Модерна учебна база

Pin It on Pinterest

Сподели

Споделете с приятели!