fbpx
Професионално обучение по част от професията Оперативен счетоводител

модул: “Бюджетно счетоводство”

Хорариум: 60  учебни часа

Занятия: присъствени, онлайн

Обучението включва следните теми:

  • Нормативна база
  • Организация на отчетността
  • Отчитане на капиталите
  • Отчитане на материалните запаси
  • Отчитане на приходите
  • Отчитане на разходите
  • Отчитане на дълготрайните активи
  • Годишно приключване

Обучението приключва с полагане на изпит и издаване на Удостоверение за професионална квалификация по образец 3 – 37 на МОН, което позволява да практикувате професията и е признато във всички страни от ЕС.

Необходими документи за записване: копие от диплом за завършено средно или по – високо образование, медицинско свидетелство удостоверяващо възможността да практикувате професията.

Учебната програма е съобразена със Закона за професионално образование и обучение и осигурява необходимите теоретични познания и практически умения за усвояване на професията.

                                        Малки групи      Модерна учебна база

Pin It on Pinterest

Сподели

Споделете с приятели!