fbpx

17 години

лиценз № 200512288 издаден от НАПОО

        Образователен бизнес център “Хермес” има удоволствието да Ви предложи следните услуги:

  • Пълно счетоводно обслужване
  • Счетоводни консултации
  • ТРЗ и личен състав
  • Професионална данъчна защита

Месечно счетоводно обслужване на фирма включва:
• Класиране и обработка на счетоводни документи;
• Изчисляване на дължимите данъци и осигурителни вноски;
• Проверка за съответствие на счетоводните документи с данъчно законодателство;
• Осчетоводяванe на стопански операции съгласно разпоредбите на българското законодателство;
• Изготвяне на необходими регистри във връзка с дейността на фирмата;
• Изготвяне на рекапитулации, ведомости и сметки за изплатени суми на физически лица;
• Изготвяне и подаване на документи  за НАП;
• Изготвяне на справки и предоставяне на информация както за необходимостите на клиента, така и за необходимостите на данъчните институции;
• Подготвяне и подаване на документи за регистрация по Закон за данъка върху добавената стойност;
• Изготвяне на трудови договори, граждански договори и договори за управление и контрол;
• Изготвяне на счетоводна политика на фирмата;
• Изготвяне на документи във връзка с назначаването и прекратяването на лица на трудови, граждански и договори за управление и контрол;
• Подаване на необходимите декларации за осигурените от клиента лица;
• Консултиране на клиента по въпроси с данъчното и осигурителното законодателство;
• Подготвяне на документи и представителство при провеждане на проверки, ревизии и одити;
• Информиране на клиента за спазване на срокове касаещи НАП и НОИ;
• Годишно счетоводно приключване на фирмата съгласно разпоредбите на българското законодателство;
• Изготвяне и подаване годишната данъчна декларация на фирмата;
• Изготвяне и подаване на годишните финансови отчети на фирмата в Агенцията по вписванията и НСИ;
• Изготвяне и подаване на справки, декларации и други подобни документи пред НАП, НОИ, БНБ и НСИ.

Pin It on Pinterest

Сподели

Споделете с приятели!