fbpx

17 години

лиценз № 200512288 издаден от НАПОО

         Център за професионално обучение към Образователен бизнес център “Хермес” е доставчик на обучения по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, за предоставяне на обучения за придобиване на професионална квалификация и за обучения за придобиване на ключови компетентности.

Предлаганото  професионално обучение  за придобиване на квалификация по професия е в присъствена или онлайн форма  на занятия, за пълния хорариум учебни часове от  лицензираната от НАПОО  учебна програма по конкретната професия или по част от професията. Обучението е с практическа насоченост.

Занятията са вечерни в дни от седмицата от 18.30 до 21.30 часа и / или съботно – неделни от 10.00 до 15.30 ч., присъствени или  чрез виртуална класна стая с преподаване в реално време.

Прием след завършено средно образование.

Курса предоставя необходимите теоретични познания и практически умения за практикуване на професията.

Обучението е подходящо за лица завършили средно образование без придобита квалификация и професия, лица с висше образование, но без практически опит в дадената професия, лица с желание и мотивация да упражняват конкретната професия.

 Успешно завършилите квалификационният курс полагат държавен изпит по теория и практика и получават “Свидетелство за професионална квалификация” – образец 3-54 на Министерство на образованието и науката за съответната професия и специалност.

 Успешно завършилите квалификационният курс по част от професията полагат изпит по теория и практика и получават “Удостоверение за професионална квалификация” – образец 3-37 на Министерство на образованието и науката за съответната професия и специалност.

 Модерна учебна база          Малки групи          Лектори с доказан професионален и практически опит

Как да се включим в група?

Записването се осъществява като посетите офиса на Центъра или попълните електронна форма за заявяване на желание за включване в група. На посочена от Вас електронна поща ще получите заявка с условията за записване и посочена разплащателна сметка на дружеството. Окончателното включване в група се осъществява с внасяне на първата вноска или заплащане на таксата.

Как се заплаща таксата за обучението?

Предвидена е възможност таксата за  обучение, да се заплати еднократно в пълен размер или на две или три  вноски. Първата вноска се внася  при записването, а втората и третата са съответно в периода на обучението.

Какво включва таксата за обучение?

 • предвидения брой учебни часове ;
 • тестове и помощни материали;
 • учебни помагала и лекции разработени от Центъра;
 • полагане на тест и издаване на съответния документ;

Как се провеждат занятия?

Провеждат се по предварително изготвен график – в дни от седмицата от 18.30 до 21.20 часа, а в почивен ден от 10.00 до 15.00 часа. Обучаемите получат график за разпределението на занятията по дати на първото занятие от курса.

Къде се провеждат занятията?

Присъствените занятия се провеждат в офиса на Центъра – София, бул „Шипченски проход“ 63 ет 4, Индустриална сграда Електроника. Онлайн занятията се провеждат чрез виртуална класна стая по график.

Какъв е хорариума  на курса ?

Курсовете за придобиване на професионална квалификация са от 960 уч часа или 660 уч часа в зависимост от избраната професия. Обученията по част от професията са с хорариум от 100 уч часа.  Учебните часове в дневна форма на занятия са по 45 минути, а във вечерна форма на занятия са от 40 минути..

Какво представлява виртуалната класна стая?

Предлаганото онлайн обучение се провежда чрез платформата „Ведамо”, разработена от „Прознание” АД.

Какво представлява виртуалната учебна среда ВЕДАМО?

Виртуалната учебна среда ВЕДАМО е пълноценна онлайн среда за синхронно учене. Функционалностите на системата не само наподобяват условията в традиционната класна стая, но и внасят нови аспекти в учебния процес, които позволяват нов тип качествено обучение. Благодарение на това обучаемите могат едновременно да гледат и слушат преподавателя, да следят урока и илюстрирането на учебното съдържание, както и да участват пълноценно с помощта на различните функции, подавайки и получавайки обратна връзка.

Предимства на виртуалната учебна среда са възможността за пестене на време и разходи за реализирането на уроците в реална физическа среда. Виртуалното място за учене изисква минимална поддръжка, за да създаде нужния комфорт на участниците – само с наличието на интернет и компютър. Благодарение на функционалностите на системата, груповото обучение може да се индивидуализира  допълнително, като общата група участници се раздели на малки подгрупи, които получават собствено виртуално пространство за съвместна работа по самостоятелна задача. По този начин се създава усещане за близост между участниците, което подпомага социализацията и колаборацията помежду им. Независимо от възрастта, пола и социалното положение, всички участници са с равни права, което подпомага груповата работа и подобрява екипността.

Индивидуализацията на учебния процес  създава оптимални условия за овладяване и възприемане на учебния материал от обучаемите  с  различни интереси, потребности и възможности. ВЕДАМО позволява това да се случва, без да се нарушава съвместната работа и сътрудничеството в групата, чрез работата в малки групи, което позволява сравнението и повишава мотивираността на обучаващите се  да се справи успешно със задачите. В зависимост от целите и планирането на обучението, възрастта на обучаемите и предварително  зададените  рамки, броят на участниците в една група може да варира.

При провеждане на езикови курсове или професионално обучение с възрастни групите най-често се състоят от 6 до 12 участници. Това е и подходящият брой участници за осъществяване на колаборативното учене – заедно да се постигне обща цел, да се обменят мнения, да се изяснява значението на понятия или да се разрешават съвместно проблемни ситуации. Този  подход е свързан с активен процес за колективно изграждане на знания с помощта на групата като източник на информация, мотивационен агент и средство за взаимопомощ. Виртуалната среда за обучение ВЕДАМО дава широки възможности за използването на този подход, осигурявайки множество онлайн инструменти и функционалности, включително диференциране на всяка група на по-малки сегменти.

Гъвкавият характер на виртуалната учебна среда се дължи на разнообразието от възможности за работа с инструментите, които предлага. Ще се спрем на най-основните, които при ВЕДАМО са:

 • образ, звук, прозорци с образи;
 • бяла дъска;
 • файлов редактор;
 • канал за писмена комуникация (чат);
 • водене и съхраняване на бележки/записки;
 • медиен плейър;
 • инструмент за искане на думата („вдигане на ръка“);
 • статистическо информационно поле;
 • инструменти за управление на групата.

Онлайн средата и нейните възможности променят и ролята на обучаемия – от пасивен получател на знания той се превръща в активно търсещ, отговорен за собственото си обучение субект. Това се осъществява чрез синтезиране и прилагане на нови идеи и понятия, чрез стимулиране на собственото любопитство и активно присъствие във виртуалната среда. За разлика от традиционната педагогическа реалност, в онлайн пространството възможностите за ползване на информация, за бързи справки и за изграждане на навици и рефлекси за самостоятелна подготовка са еднакво достъпни за всички, без значение на техния произход, култура и социален статус.

За записване и запитвания

Избери курс*

КОНТАКТИ

Офис
София 1574,
бул.”Шипченски проход” № 63 ет 4
Индустриална сграда Електроника
тел: 02 / 983 21 13, 0886 98 46 20,
0885 75 58 67, info@obc-hermes.com

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

Работно време на офиса, за посещение на клиенти след уговорен час:

понеделник – петък
10.00 – 18.00 часа
почивни дни – събота и неделя

Pin It on Pinterest

Сподели

Споделете с приятели!