fbpx

17 години

лиценз № 200512288 издаден от НАПОО

Организатор на туристическо  агентска дейност – код 812010

Професионално обучение за придобиване на трета квалификационна степен.
Специалност: Организация на туризма и свободното време – 8120101
Прием: След завършено средно образование
Хорариум: 960 учебни часа

Обучението приключва: с полагане на държавен изпит по теория и практика и издаване на Свидетелство за професионална квалификация по образец 3 – 54 на МОН, което позволява да практикувате професията и е признато във всички страни от ЕС.

Подходящо е за лица завършили средно образование без придобита квалификация и професия, лица с висше образование без практически опит в дадената професия, лица с желание и мотивация да упражняват конкретната професия.

Професионално обучение по част от професията

Хорариум: 100 учебни часа
Форма на занятия: присъствена, онлайн

Курса е организиран в 8 модула и е с практическа насоченост:

  • Мениджмънт  на  фирмата
  • Маркетинг на фирмата
  • Счетоводство
  • Туристически борси
  • Изготвяне на туристически програми
  • Изготвяне на цени
  • Туристически мероприятия
  • Взаимодействие на туристическа фирма с под изпълнители

Обучението приключва с полагане на изпит и издаване на Удостоверение за професионална квалификация по образец 3 – 37 на МОН, което позволява да практикувате професията и е признато във всички страни от ЕС.

Необходими документи за записване: копие от диплом за завършено средно или по – високо образование, медицинско свидетелство удостоверяващо възможността да практикувате професията, снимка – паспортен формат.

Учебната програма е съобразена със Закона за професионално образование и обучение и осигурява необходимите теоретични познания и практически умения за усвояване на професията.

Лектори по темите и модератори на упражненията са квалифицирани преподаватели, работещи в конкретните професионални направления

Малки групи,                                          Модерна учебна база

Pin It on Pinterest

Сподели

Споделете с приятели!