fbpx

Оператор на компютър –  482030

Наименование на специалността: Текстообработване4820301

Професионално обучение за придобиване на първа квалификационна степен

Прием:  Завършен най – малко 6 – ти клас

Хорариум: 300 учебни часа

Обучението приключва: с полагане на държавен изпит по теория и практика и издаване на Свидетелство за професионална квалификация по образец 3 – 54 на МОН, което позволява да практикувате професията и е признато във всички страни от ЕС.

Обучение по част от професията

Хорариум: 48 учебни часа

Включва модулите:

Microsoft Word,   Microsoft Excel, Microsoft PawerPoint, Internet

Обучението приключва с полагане на изпит и издаване на Удостоверение за професионална квалификация по образец 3 – 37 на МОН, което позволява да практикувате професията и е признато във всички страни от ЕС.

Необходими документи за записване: копие от диплом за завършено средно или по-високо образование, медицинско свидетелство удостоверяващо възможността да практикувате професията.

Учебната програма е съобразена със Закона за професионално образование и обучение и осигурява необходимите теоретични познания и практически умения за усвояване на професията.

Лектори по темите и модератори на упражненията са квалифицирани преподаватели, работещи в конкретните професионални направления.

                                   Малки групи             Модерна учебна база

Pin It on Pinterest

Сподели

Споделете с приятели!