fbpx

17 години

лиценз № 200512288 издаден от НАПОО

           Образователен бизнес център „Хермес” организира целогодишно подготвителни  курсове,  за:

 • външно оценяване и кандидатстване след 7 клас по предметите – Български език и литература, Математика,
 • чужди езици – английски, френски, италиански, испански, гръцки език
 • работилници по изброените по – горе учебни предмети
 • работилници – изработка на бижута, макрамета, тъкачество, везба, изработка на бижута  и други
 • лятна занималня през месеците юли и август.

Цел на обучението – успешно представяне на изпитите и класиране в желаното училище и успешно приключване на учебната година.

Предлагаме Ви:

 • входен тест в началото на курса за установяване на нивото на знания;
 • включване  в подходящата група съобразно показаните резултати на теста;
 • малки групи  и индивидуален подход към всеки обучаем;
 • учебната програма е изцяло съобразена с изискванията на МОН;
 • формата на конкурсните изпити след 7 клас съобразена с изискванията на МОН;
 • провеждане на текущи тестове и контролни;
 • пробни изпити по БЕЛ и математика в изпитна обстановка;
 • преподаватели с дългогодишен педагогически опит и доказани качества;
 • среща с родителите преди началото на обучението;
 • периодично предоставяне на информация на родителите по отношение на успеваемостта на ученика.
Лятна занималня - юли и август 2020 г

          Център за професионално обучение към Образователен бизнес център “Хермес” организира лятна занималня. Едновременно с игрите и забавленията през най – горещите месеци на лятото,  децата имат възможността  да опреснят и усвоят пропуснатия  материал  в занятията от предходната учебна година. Предлаганите предмети са български език и литература, математика, английски език, работилници по изброените предмети.

Занималнята е подходяща за деца завършили 4, 5 и 6 клас.

Продължителност: юли и август 2020 г

Начало:

Групите ще се формират по класове.  Минимална численост на групата 5 деца. Занятията ще се провеждат присъствено при спазване на противоепидемичните мерки или чрез виртуална класна стая.

Занятията са организирани в два дни от седмицата.

 

Време

Предмет

 

Време

Предмет

1-ви ден 10.00 – 12.15

Математика

2-ри ден 10.00 – 12.15

Английски език

12.15 – 13.00

Почивка

12.15 – 13.00

Почивка

13.00 – 15.15

БЕЛ

13.00 – 15.15

Работилница

Хорариума по всеки предмет за месец е 12 уч часа.

Имате възможността да включите ученика в часовете за избран предмет или за всички предмети.

Краен срок за записване

Местата са ограничени!                                                                 Очакваме ви!

Учебна година 2020 / 2021 - Курсове за чужди езици

Начало   05 октомври 2020 г                                                       Група до 10 обучаеми


Предлагани обучения по чужди езици с хорариум от 180 уч. часа, за ученици от 5,  6 и 7 – ми  клас:

 • Английски език
 • Френски език
 • Италиански език
 • Испански език
 • Гръцки език

Занятия в два дни от седмицата по 2 уч часа – преди или след обяд по предварително изготвен график.                                         Краен срок за записване:                                               Местата са ограничени

Обученията се провеждат в София, бул „Шипченски проход“ 63 ет 4 или чрез виртуална класна стая, в определените дни и часове. Учебните часове са по 45 минути. В предвидената такса не са включени учебните помагала.

Учебна година 2020 / 2021 г - Курсове за 7 - ми клас - БЕЛ и математика

Начало    05 октомври 2020 г                                                                                  Група до 10 обучаеми

Предлага ме Ви целогодишна подготовка по предметите български език и литература и математика за кандидатстване след 7. клас, за учебната 2020 / 2021 година.

Как се провеждат занятия?

Провеждат се по предварително изготвен график – събота, от 9:00 ч. до 14:00 ч. Единият предмет от 09:00 ч. до 11:45 ч., следва половин час почивка, другият предмет от 11:45 ч. до 14:00 ч. Пробните изпити към курса, както и някои занятия, се провеждат в неделя. Учениците ще получат график за разпределението на занятията по дати на първото занятие .

Къде се провеждат занятията?

Обучението се провежда в офиса на Центъра – София, бул „Шипченски проход“ 63 ет 4, Индустриална сграда Електроника.

Как се провежда обучението?

Извършва се по програмата на МОН за кандидатстване след 7-ми  клас. Работи се по разработени от Центъра материали, които се получават в началото и по време  на курса. Ползват се и учебни помагала, избрани от преподавателите на Центъра.

Към всяко занятие има домашна работа, която се проверява от преподавателите и се връща на учениците. Специално внимание в процеса на обучение се отделя на контрола под формата на текущи тестови изпитвания и пробни  изпити.

В рамките на обучение са предвидени 3 пробни изпита по математика и 3 пробни изпита по български език и литература. След всеки пробен изпит се прави  анализ за постигнатите резултати на обучаемите и се подава обратна връзка към родителите.

Предвидени са две родителски срещи в рамките на учебната година.На първата се обсъжда  начина на провеждане на занятията и резултатите от входните тестове, а следващата среща е в края на курса на обучение. Обсъждат се постигнатите резултати и се консултират учениците за процедурите при кандидатстване. Първата родителска среща е предвидена за 29 септември от 10.00 часа в офиса на Центъра.

Кога и къде се полагат входните тестове?

Входните тестове се полагат на ……….. от 09.30 часа в офиса на Центъра по математика и от 11.30 часа по български език и литература. Разпределението на учениците по групи се извършва в зависимост от резултатите от входния тест.

Какъв е хорариума  на курса ?

 • 240 учебни часа при обучение по двата предмета;
 • 120 учебни часа при обучение по един предмет.

Учебните часове са по 45 минути.

Как да се включим в група? 

Записването се осъществява като посетите офиса на Центъра или попълните електронна форма за заявяване на желание за включване в група. На посочена от Вас електронна поща ще получите заявка с условията за записване и посочена разплащателна сметка на дружеството. Окончателното включване в група се осъществява с внасяне на първата вноска или с внасяне на депозит от 200 лв. При записване с депозит остатъкът от вноската трябва да бъде заплатен до деня на родителската среща.

Как се заплаща таксата за обучението?

Предвидено е таксата за обучение да се заплати на три равни вноски. Първата вноска се внася  при записването, а втората и третата са съответно през месеците януари  и март 2021 г.

Какво включва таксата за обучение?

 • 240 учебни часа при обучение по двата предмета;
 • 120 учебни часа при обучение по един предмет;
 • учебни помагала за всеки едни от предметите;
 • тестове и помощни материали;
 • по три пробни изпити по всеки предмет;
 • “Справочник за кандидатстващи след 7 клас”;
 • индивидуални консултации за избор на училище;

Защо да изберете нас?

Център за професионално обучение към Образователен бизнес център „Хермес“ е създаден през 2003 година. Имаме дългогодишен опит в работата с обучаеми. Малките групи до 10 ученика, дават възможност за обучение, близко до индивидуалното. Провеждането на  пробните изпити ни спомагат за осъществяване на контрол при усвояването на учебния материал и своевременно отстраняване на пропуските. Преподавателският ни екип не само предоставя знания на учениците, но им вдъхва сигурност и увереност в знанията и уменията им. Доверете се на опита ни.

За допълнителна информация и записвания:

София , бул „Шипченски проход“ 63 ет 4, Индустриална сграда Електроника

02 983 21 13, 0886 984620, info@obc-hermes.com, www.obc-hermes.com

Местата са ограничени!

 

Имате възможност да се възползвате от предлаганите промоционални условия:

Имате възможност предвидената такса за обучение да се заплати на три равни вноски. Първата вноска се внася  при записването, а втората и третата са съответно през месеците януари  и март 2021 година.

 • При записване на дете в групата до 10 август 2020 г ползвате отстъпка от таксата за ранно записване;
 • При еднократно заплащане на трите вноски от таксата ползвате – 5 % отстъпка;
 • При включване на дете в две или повече обучения ползвате 5 % отстъпка от таксата на второ и следващо обучение;
 • При обучение на близнаци, едното дете заплаща пълната такса, а второто – 50% от нея.

Заплащането на таксите се извършва по посочена банкова сметка на Центъра – еднократно или на три равни вноски.

В предвидената такса за обучение по чужд език не са включени учебните помагала.

Pin It on Pinterest

Сподели

Споделете с приятели!