fbpx

17 години

лиценз № 200512288 издаден от НАПОО

Гръцки език

Занятия: онлайн, по график чрез виртуална класна стая с преподавател
Група до 10 обучаеми
Хорариум: 300 учебни часа , три нива по 100 уч часа
Система на преподаване: „Новогръцки за начинаещи“, автор Стойна Пороманска, издателство „Ровита“

Учебникът „Новогръцки език за начинаещи“, плод на дългогодишен опит и наблюдения върху развитието на съвременния гръцки език, е първият учебник по новогръцки език за българи у нас, в който се прави опит да се обяснят езиковите явления в новогръцки в съпоставителен план с български език.
Учебникът включва 30 урока. Всеки от тях съдържа текст за илюстриране на преподаваната граматическа категория, диалог за усвояване на лексиката и граматическите парадигми и упражнения. Функционалният подход позволява да се поднесат най-необходимите теми в общуването с носители на новогръцкия език чрез автентични текстове, съдържащи най – често срещаните в практиката граматически явления. Граматическите категории са минимално теоретизирани и обяснени на български. Към всеки урок е приложен речник с превод.
Учебникът може да се използва за интензивно и полуинтензивно обучение по новогръцки и е предназначен за студентите от специалността Новогръцка филология на СУ „Св. Климент Охридски“ и други учебни заведения, където обучението по новогръцки започва от нулево равнище. Обучаемите, усвоили базовите знания, придобити от учебника „Новогръцки език за начинаещи“, могат да преминат към учебника „Новогръцки език за напреднали“.

Обученито приключва с полагане на тест и издаване на сертификат за придобити компетенции

Pin It on Pinterest

Сподели

Споделете с приятели!