fbpx

15 години

лиценз № 200512288 издаден от НАПОО

ПРЕДСТОЯЩИ   ОБУЧЕНИЯ 

ЗА ПРИДОБИВАНЕ  НА  КЛЮЧОВИ  КОМПЕТЕНТНОСТИ  ПО  ЧУЖДИ   ЕЗИЦИ

Обучение чужд език Хорариум уч.часа Начало онлайн занятия Дни за занятия Часове Продължителност
Английски език – А1 50 05.10.2020 г понеделник и четвъртък 18.30 – 21.20 ч 2 месеца
Италиански език – А1 50 06.10.2020 г вторник и петък 18.30 – 21.20 ч 2 месеца
Испански език – А1 50 07.10.2020 г сряда и събота 18.30 – 21.20 ч 13.30 – 16.45 ч 2 месеца
Гръцки език – А1 50 10.10.2020 г събота 10.00 – 15.00 ч 2 месеца
Френски език – А1 50 11.10.2020 г неделя 10.00 – 15.00 ч 2 месеца
Български език за чужденци – А1 50 11.10.2020 г неделя 10.00 – 15.00 ч 2 месеца
Английски език за целите на правото 50 05.10.2020 г понеделник и четвъртък 18.30 – 21.20 ч 2 месеца
Английски език за целите на маркетинга 50 06.10.2020 г вторник и петък 18.30 – 21.20 ч 2 месеца
Английски език за целите на финансите 50 07.10.2020 г сряда и събота 18.30 – 21.20 ч 13.30 – 16.45 ч 2 месеца
Английски език за целите на медицината 50 10.10.2020 г събота 10.00 – 15.00 ч 2 месеца

Pin It on Pinterest

Сподели

Споделете с приятели!