fbpx

ПРЕДСТОЯЩИ   ОБУЧЕНИЯ

Професионално обучение модул Хорариум уч. часа Виртуална класна стая Присъствени занятия Продължителност
Мениджър 100 05.10.2020 г 05.10.2020 г 3 месеца
Управление на човешките ресурси 48 06.07.2020 г 06.07.2020 г 2 месеца
Подбор и оценка на персонала 20 29.07.2020 г 29.07.2020 г 1 месец
ТРЗ и личен състав 28 06.07.2020 г 06.07.2020 г 1 месец
Счетоводство 100 07.07.2020 г 07.07.2020 г 3 месеца
Бюджетно счетоводство 100 05.10.2020 г 05.10.2020 г 3 месеца
Туристически агент 100 05.10.2020 г 05.10.2020 г 3 месеца
Данъчен и митн. посредник 100 05.10.2020 г 05.10.2020 г 3 месеца
Офис - мениджър 100 05.10.2020 г 05.10.2020 г 3 месеца
Финансист - банково дело 100 05.10.2020 г 05.10.2020 г 3 месеца
Финансист - застрахов. дело 100 05.10.2020 г 05.10.2020 г 3 месеца
Кредитен консултант 60 2 месеца
Брокер недвижими имоти 24 1 месец
Компютърна грамотност 24 1 месец
Сътрудник в маркетинга 100 05.10.2020 г 05.10.2020 г 3 месеца
Фирмено счетоводство 60 05.10.2020 г 05.10.2020 г 2 месеца

Pin It on Pinterest

Сподели

Споделете с приятели!