fbpx

17 години

лиценз № 200512288 издаден от НАПОО

Български език за чужденци

Занятия: онлайн, по график чрез виртуална класна стая с преподавател
Група до 10 обучаеми
Хорариум: 300 учебни часа – три нива по 100 уч часа

Учебникът „Здравейте!“ представлява част от цялостен курс по български език за чужденци, съставен в съответствие с Европейската езикова рамка. Състои се от две части – ниво А1+ и ниво А2+. Първата част съдържа лексикален и граматичен материал, необходим за създаването на основните езикови компетентности за ниво А1, според общата езикова рамка на ЕС.
Учебникът е предназначен за широка аудитория – студенти, курсисти и всички, които се интересуват от българския език.  Целта е обучаемите да придобият основни езикови умения при слушане, четене, говорене и писане.

Обучението приключва с полагане на тест и издаване на сертификат за придобити компетенции.

Pin It on Pinterest

Сподели

Споделете с приятели!