fbpx

17 години

лиценз № 200512288 издаден от НАПОО

АНГЛИЙСКИ  ЕЗИК

Занятия: онлайн, по график чрез виртуална класна стая с преподавател
Група до 10 обучаеми
Хорариум: 300 учебни часа, всяко ниво по 100 уч часа
Предлагани нива: А1 , А2, В1

Система на преподаване: English For Bulgаrian

Съобразена е с единната европейска система за диференциране на чуждо езиковите умения – слушане, четене, говорене, писане .Графика на занятията е в извън работно време.

Ползваното учебно помагало  отчита спецификата на усвояването на чуждия език от българи, която цели да развие тяхната комуникативна компетентност, според Общата езикова рамка на Съвета на Европа.

Обучението е подходящо за начинаещи , както и за опресняване на знания.

Обучението приключва с полагане на тест и издаване на сертификат.

 

Pin It on Pinterest

Сподели

Споделете с приятели!