fbpx

17 години

лиценз № 200512288 издаден от НАПОО

Английски език за целите на правото

Занятия: онлайн, по график чрез виртуална класна стая с преподавател
Група до 10 обучаеми
Хорариум: 150 учебни часа, три нива по 50 уч часа

Система на преподаване: International Legal English, която подготвя и за
международния изпит по юридически английски ILEC.

Обучението е предназначен за юристи, юрист- консулти, нотариуси, студенти по право и всички, които имат желание да придобият знания и умения в юридическия английски език.

В модула се разглеждат:
• Различни граматически структури и езикови форми в контекста на специализирани теми и работни текстове в юридическата сфера:
– Корпоративно, търговско право и трудово право
– Международно публично право
– Интелектуална собственост
– Гражданско -процесуално право
– Юридическа кореспонденция
• Предоставяне на ясни дефиниции на правните термини
• Обсъждането на правни процедури и сравняване на българското законодателство с това на други страни
• Практически упражнения, включващи анализиране на части от текстове и примери от юридическата практика.

Обучението приключва с полагане на тест и издаване на сертификат.

За да се включите в обучението е необходимо да владеете ниво на английски – B1 (Intermediate).

Английски език за целите на маркетинга

Занятия: онлайн, по график чрез виртуална класна стая с преподавател
Група до 10 обучаеми
Хорариум: 150 учебни часа, три нива по 50 уч часа

Система на преподаване:
Обучението е предназначено за професионалисти работещи в сферата на маркетинга и рекламата, на които им се налага да осъществяват ефективна комуникация на английски език и всички, които имат желание да придобият знания и умения в езика.
В модула се разглеждат:
• Лексиката и терминологията, която е застъпена в учебника се отнася до ключови понятия от сферата на маркетинга, рекламата и коорпоративната комуникация;
• Темите, които се разглеждат включват различни видове стратегии за маркетинг, третират културните различия в отделните страни и предразполагат към дискусия, комуникативни ситуации и ролеви игри.

Обучението приключва с полагане на тест и издаване на сертификат.

За да се включите в обучението е необходимо да владеете ниво на английски – B1 (Intermediate).

Английски език за целите на финансите

Занятия: онлайн, по график чрез виртуална класна стая с преподавател
Група до 10 обучаеми
Хорариум: 150 учебни часа, три нива по 50 уч часа

Система на преподаване: English for Accоunting

Обучението е предназначено за мениджъри, икономисти, финансисти, банкери, счетоводители, студенти от икономически специалности, собственици на бизнес и всички, които имат желание да придобият знания и умения в сферата на финансите и счетоводството.

В модула се разглеждат:

• Лексика свързана със счетоводството в шест раздела, както и начини за постигане на поставените цели при бизнес срещи, презентации и разговори по телефона
• Упражнения състоящи се от диалози, текстове, автентични документи, целящи да се заучи и използва специфичната лексика
• Препратки към специфични ситуации с упражнения за попълване и съставяне на диалози
• Интерактивни упражнения, които дават възможност самостоятелно да се преговаря основната лексика и структури
• Кратък речник с финансова и счетоводна терминология
• Диск с упражния за слушане, текстове към упражненията за слушане

Обучението приключва с полагане на тест и издаване на сертификат.

За да се включите в модула е необходимо да владеете ниво на английски- B1 (Intermediate).

Английски език за целите на медицината

Занятия: онлайн, по график чрез виртуална класна стая с преподавател
Група до 10 обучаеми
Хорариум: 150 учебни часа, три нива по 50 уч часа

Система на преподаване: Professional English in Use Medicine

      Цялото разнообразие на медицинската лексика е представено в 62 урока. Книгата обхваща теми като болести и симптоми, изследване и лечение, проучване и превантивни мерки, функциониране на тялото, медицински персонал, образование и тренинг, проучване и презентации.

Обучението приключва с полагане на тест и издаване на сертификат.

За да се включите в обучението е необходимо да владеете ниво на английски – B1 (Intermediate).

Pin It on Pinterest

Сподели

Споделете с приятели!