Професионални обучения/Online тестове/Клиенти/Форум Български бизнес дни/График на предстоящи обучения/Контакти
начало за нас проекти обучение по част от професия семинари подготвителни курсове чужди езици


        Добре дошли в интернет страницата на Център за професионално обучение към Образователен бизнес център Хермес. С протокол № 09 / 23.11.2005 г. на основание чл. 42, т. 2 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) с решение на Управителния съвет на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) е издаден Лиценз № 200512288 на Център за професионално обучение към  Образователен бизнес център Хермeс.

УВЕРЕНИ  В  БЪДЕЩЕТО

Предлаганите услуги са:
Обучения за придобиване на  квалификация или  преквалификация по професиите - икономист, финансист, оперативен счетоводител, организатор туристическо агентска дейност, офис мениджър, сътрудник маркетингова дейност, данъчен и митнически подредник, оператор на компютър, строител, поддържащи обучения под формата на семинари и дискусии, подготвителни курсове за 7 - ми клас по български език и литература, математика, подготовка на зрелостници по предметите - математика, български език и литература, география, история, курсове за кандидат стедунти - български език и литература, математика, география, химия, биология, история, чужди езици за деца и възрастни - английски, испански, италиански, френски и гръцки език, разработване на проекти по програми финансирани от ЕС, консултации.

Цели :

По отношение на клиентите:
Откликваме на всяко желание на клиентите  при провеждане на обученията  и се съобразяваме най-вече с техните необходимости .
По отношение на лидерството:
Установена е разлика в придобитите знания и умения на обучаваните при упражняване на професията след завършване на курса, което доказва качеството на прилаганите учебни програми и уменията на лекторите ни.
По отношение на хората:
Свободно  и с увереност упражняват  избраната професия. 
По отношение на процесите и системите:
Използват се иновационни методи, средства и техника на преподаване, гарантиращи качествено обучение .
По отношение на непрекъснатото подобряване:
Постоянно търсим нови методи за подобряване ефекивността на преподаване. Прилагат се методи, доближeни и съобразени с Европейските изисквания и стандарти.     

Актуално


Семинар на тема: Управление на проекти финансирани от ЕС - 19.06.2013 г


Сминар на тема: Основи на фирмената сигурност - 21.05.2013 г


Семинар на тема:

Мениджъри и вътрешни одитори на системи за управление на социална отговорност /СУСО/- SA 8000:2008 - 24.07.2013 г


Семинар на тема:

Мениджъри и вътрешни одитори на системи за управление на енергията и околната среда (СУЕОС), съгласно ISO 14001:2004 и ISO 50001:2011 - 17.07.2013 г


Семинар на тема: Мениджъри и одитори на системи за управление на НАССР - 10.07.2013 г


Мениджъри и вътрешни одитори на системи за управлевие, съгласно ISO/IEC 27001 - Системи за управление на сигурността на информацията и ISO/IEC 20000-1 – 03.07.2013 г


Семинар на тема:

Вътрешни одитори на системи за управление на околна среда и здраве и безопасност при работа, съгласно ISO 14001:2004 и BS OHSAS 18001:2007- 20.06.2013 г


Семинар на тема:
Вътрешни одитори на системи за управление на качеството - 06.06.2013 г


Семинар на тема: Мениджмънт на извънредните ситуации - 29.05.2013 г


Квалификационно обучение по част от професията Оперативен счетоводител -
модул - ТРЗ и личен състав - 23.09.2013 г
модул Счетоводна отчетност - 18.09.2013
Бюджетно счетоводство - 24.09.2013 г


Квалификационни обучения за придобиване на професионална квалификация - 25.09.2013 г


• "Оперативен счетоводител"
• "Финансист"
• "Икономист"
• "Организатор туристическо агентска дейност"
• "Офис - мениджър"
•"Сътрудник маркетингови дейности"
•"Данъчен и митнически посредник"


Подготвителни курсове за матури
•математика
•български език и литература


Чуждоезикови обучениея за деца
• италиански език
• испански език
• френски език
• английски език


Чужди езици по програма "Аз мога повече"
• английски език
• италиански език
• испански език
• френски език
• гръцки език


Професионални обучения:
• Брокер Фондова борса
•Инвестиционен консултант
• Мениджър
• Брокер недвижими имоти
• Кредитни деривативи
• Кредитен консултант
• Данъчни закони
• ТРЗ и личен състав


Английски език:
• юристи
• финансисти
• маркетолозиНовини по e-mail

записване отписване

Партньори

© 2004-2006 OBC-Hermes.com. All rights reserved;