ГРАФИК НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ОБУЧЕНИЯ

ОбучениеХорариумНачало
присъствени занятия
Начало онлайн занятия
Икономист – икономика и мениджмънт10021.11.2017 г
Финасист – банково дело10011.11.2017 г
Офис – мениджър10021.11.2017 г
Организатор на туристическо агентска дейност10021.11.2017 г
Оперативен счетоводител10025.11.2017 г
Данъчен и митнически посредник100
Сътрудник в маркетинговите дейности100
Човешки ресурси4802.11.1017 г
ТРЗ и личен състав
2402.11.2017 г
Управление на човешките ресурси24
Бюджетно счетоводство6021.11.2017 г
Брокер недвижими имоти2421.11.2017 г
Кредитен консултант60
Фирмено счетоводство6007.12.2017 г
Български език за чужденци – А1, А2, В1 всяко по 100 уч часа100
Английски език за целите на правото – 3 нива по 50 уч часа5006.11.2017 г
Английски език за целите на маркетинга – 3 нива по 50 уч часа5006.11.2017 г
Английски език за целите на финансите – 3 нива по 50 уч часа5006.11.2017 г
Английски език за целите на медицината – 3 нива по 50 уч часа5006.11.2017 г

ГРАФИК НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ОБУЧЕНИЯ ЗА ДЕЦА

Учебни предметиХорариумНачало присъствени занятия
За ученици в 7- ми класБългарски език и литература и Математика240
За ученици в 6-ти класБългарски език и литература и Математика160
За ученици в 5- ти класБългарски език и литература и Математика160

ГРАФИК НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ОБУЧЕНИЯ С ВАУЧЕРИ ПО ОП РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

ОбучениеХорариумНачало
присъствени занятия
Икономист – икономика и мениджмънт960
Финасист – банково дело960
Финансист – застрахователно дело960
Офис – мениджър960
Организатор на туристическо агентска дейност960
Оперативен счетоводител960
Данъчен и митнически посредник960
Сътрудник в маркетинговите дейности660
Оператор на компютър300
Английски език – А1, А2, В1 – 3 нива по 100 уч часа300
Английски език – А2, В1, В2 – 3 нива по 100 уч часа300
Италиански език – А1, А2, В1 – 3 нива по 100 уч часа300
Испански език – А1, А2, В1 – 3 нива по 100 уч часа300
Френски език – А1, А2, В1 – 3 нива по 100 уч часа300
Немски език – А1, А2, В1 – 3 нива по 100 уч часа300
Руски език – А1, А2, В1 – 3 нива по 100 уч часа300
Гръцки език – А1, А2, В1 – 3 нива по 100 уч часа300

Заявявам участие в група