ГРАФИК НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ОБУЧЕНИЯ

ОбучениеХорариумНачало
присъствени занятия
Начало онлайн занятия
Икономист – икономика и мениджмънт100/96002.10.2017 г03.10.2017 г
Финасист – банково дело100/96002.10.2017 г03.10.2017 г
Офис – мениджър100/96002.10.2017 г03.10.2017 г
Организатор на туристическо агентска дейност100/96002.10.2017 г03.10.2017 г
Оперативен счетоводител100/96002.10.2017 г03.10.2017 г
Данъчен и митнически посредник100/96002.10.2017 г03.10.2017 г
Сътрудник в маркетинговите дейности100/66002.10.2017 г03.10.2017 г
Човешки ресурси4826.09.1017 г03.10.2017 г
ТРЗ и личен състав
2426.09.2017 г03.10.2017 г
Управление на човешките ресурси2410.10.2017 г17.10.2017 г
Бюджетно счетоводство6002.10.2017 г03.10.2017 г
Брокер недвижими имоти2425.09.2017 г26.09.2017 г
Кредитен консултант6025.09.2017 г26.09.2017 г
Фирмено счетоводство6007.10.2017 г03.10.2017 г
Български език за чужденци – А1, А2, В1 всяко по 100 уч часа10025.09.2017 г26.09.2017 г
Английски език за целите на правото – 3 нива по 50 уч часа5018.10.2017 г19.10.2017 г
Английски език за целите на маркетинга – 3 нива по 50 уч часа5018.10.2017 г19.10.2017 г
Английски език за целите на финансите – 3 нива по 50 уч часа5018.10.2017 г19.10.2017 г
Английски език за целите на медицината – 3 нива по 50 уч часа5018.10.2017 г19.10.2017 г

ГРАФИК НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ОБУЧЕНИЯ ЗА ДЕЦА

Учебни предметиХорариумНачало присъствени занятия
За ученици в 7- ми класБългарски език и литература и Математика240 25.09.2017 г
За ученици в 6-ти класБългарски език и литература и Математика16004.10.2017 г
За ученици в 5- ти класБългарски език и литература и Математика16003.10.2017 г

ГРАФИК НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ОБУЧЕНИЯ С ВАУЧЕРИ ПО ОП РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

ОбучениеХорариумНачало
присъствени занятия
Икономист – икономика и мениджмънт96002.10.2017 г
Финасист – банково дело96002.10.2017 г
Финансист – застрахователно дело96002.10.1017 г
Офис – мениджър96002.10.2017 г
Организатор на туристическо агентска дейност96002.10.2017 г
Оперативен счетоводител96002.10.2017 г
Данъчен и митнически посредник96002.10.2017 г
Сътрудник в маркетинговите дейности66003.10.2017 г
Оператор на компютър30004.10.2017 г
Английски език – А1, А2, В1 – 3 нива по 100 уч часа30025.09.2017 г
Английски език – А2, В1, В2 – 3 нива по 100 уч часа30025.09.2017 г
Италиански език – А1, А2, В1 – 3 нива по 100 уч часа30025.09.2017 г
Испански език – А1, А2, В1 – 3 нива по 100 уч часа30025.09.2017 г
Френски език – А1, А2, В1 – 3 нива по 100 уч часа30025.09.2017 г
Немски език – А1, А2, В1 – 3 нива по 100 уч часа30025.09.2017 г
Руски език – А1, А2, В1 – 3 нива по 100 уч часа30025.09.2017 г
Гръцки език – А1, А2, В1 – 3 нива по 100 уч часа30025.09.2017 г

Заявявам участие в група