ГРАФИК НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ОБУЧЕНИЯ

ОбучениеХорариумНачало
присъствени занятия
Начало онлайн занятия
Икономист – икономика и мениджмънт10027.02.2018 г
Финасист – банково дело100
Офис – мениджър10027.02.2018 г
Организатор на туристическо агентска дейност10027.02.2018 г
Оперативен счетоводител10030.01.2018 г
Данъчен и митнически посредник100
Сътрудник в маркетинговите дейности100
Човешки ресурси4820.01.1018 г
ТРЗ и личен състав
2420.01.2018 г17.02.2018 г
Управление на човешките ресурси2410.02.2018 г
Бюджетно счетоводство6027.02.2018 г
Брокер недвижими имоти24
Кредитен консултант60
Фирмено счетоводство6030.01.2018 г
Български език за чужденци – А1, А2, В1 всяко по 100 уч часа10005.02.2018 г
Английски език за целите на правото – 3 нива по 50 уч часа5005.02.2018 г
Английски език за целите на маркетинга – 3 нива по 50 уч часа5005.02.2018 г
Английски език за целите на финансите – 3 нива по 50 уч часа5005.02.2018 г
Английски език за целите на медицината – 3 нива по 50 уч часа5005.02.2018 г
Английски език – А1 5012.02.2018 г
Италиански език – А15013.02.2018 г
Испански език – А15014.02.2018 г

ГРАФИК НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ОБУЧЕНИЯ ЗА ДЕЦА

Учебни предметиХорариумНачало присъствени занятия
За ученици в 7- ми класБългарски език и литература и Математика12001.02.2018 г
За ученици в 6-ти класБългарски език и литература и Математика8001.02.2018 г
За ученици в 5- ти класБългарски език и литература и Математика8001.02.2018 г

ГРАФИК НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ОБУЧЕНИЯ С ВАУЧЕРИ ПО ОП РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

ОбучениеХорариумНачало
присъствени занятия
Икономист – икономика и мениджмънт96005.03.32018 г
Финасист – банково дело96005.03.2018 г
Финансист – застрахователно дело96005.03.2018 г
Офис – мениджър96005.03.32018 г
Организатор на туристическо агентска дейност96005.03.32018 г
Оперативен счетоводител96005.03.32018 г
Данъчен и митнически посредник96005.03.2018 г
Сътрудник в маркетинговите дейности66007.03.2018 г
Оператор на компютър30012.03.2018 г
Английски език – А1, А2, В1 – 3 нива по 100 уч часа30013.03.2018 г
Английски език – А2, В1, В2 – 3 нива по 100 уч часа30013.03.2018 г
Италиански език – А1, А2, В1 – 3 нива по 100 уч часа30013.03.2018 г
Испански език – А1, А2, В1 – 3 нива по 100 уч часа30013.03.2018 г
Френски език – А1, А2, В1 – 3 нива по 100 уч часа30013.03.2018 г
Немски език – А1, А2, В1 – 3 нива по 100 уч часа30013.03.2018 г
Руски език – А1, А2, В1 – 3 нива по 100 уч часа30013.03.2018 г
Гръцки език – А1, А2, В1 – 3 нива по 100 уч часа30013.03.2018 г

Заявявам участие в група