201(1)Френски език

Занятия: вечерни, съботни, неделни
Група до 10 обучаеми
Хорариум: 300 учебни часа – три нива по 100 уч часа
Система на преподаване: Echo
Jacques Pecheur; CLE International

Френска езикова система в четири нива за ученици от гимназиалната степен – профилирани, непрофилирани и професионални гимназии и техникуми и за възрастни. Одобрена от МОН.

Обучението приключва с полагане на тест и издаване на сертификат за придобити компетенции

 

За запитвания