Италиански език

Занятия: онлайн, по график чрез виртуална класна стая с преподавател
Група до 10 обучаеми
Хорариум: 48 учебни часа и 2 уч часа полагане на тест
Предлагани нива: А1

Система на преподаване: Corso di lingua italiana per bulgari

Учебникът Corso di lingua italiana per bulgari е учебна система, отчитаща спецификата на усвояването на италианския език от българи, която цели да развие тяхната комуникативна компетентност, според Общата езикова рамка на Съвета на Европа.

Курса се провежда чрез виртуална класна стая с преподавател в група минимум от 8 обучаеми.

За качествено провеждане на обучението препоръчваме наличието на слушалки и микрофон. За повече информация  относно начина на провеждане на онлайн обучението може да посетите сексия  „Онлайн обучение“.

Графика на занятията е в извън работно време:

    • в два дни от седмицата от 18.30 до 21.30 часа, по 4 уч часа от 40 минути или
    • в почивен ден от 10.00 до 13.15 часа – 4 уч часа от 45 минути.

Обучението е подходящо за начинаещи , както и за опресняване на знания.

Цена за обучаем –  296.00 лв  с включен ДДС

Цената включва – 48 уч часа занятия с преподавател, 2 уч часа провеждане на тест. Издаване на сертификат.

В цената не са включени учебните помагала, които при допълнително запращане могат да се осигурят от Центъра, както и разходи за куриерски услуги за доставка на учебните помагала и издадения сертификат.

За запитвания