Италиански език
Занятия: вечерни, съботни, неделни
Група до 10 обучаеми
Хорариум: 300 учебни часа , три нива по 100 уч часа
Система на преподаване: Prodjetto italiano

Материалът отговаря на праговото равнище за изучаване на италиански език на Съвета на Европа.
Курсът е предназначен за българи, изучаващи италиански и е съобразен с типологичните особености на родния и на италианския език, като материалът е поднесен последователно и степенуван по трудност.
Предварително експериментирана системата е доказала своите качества, а именно, придобиване на умения за общуване в устна и писмена форма.

Обучението приключва с полагане на тест и издаване на сертификат за придобити компетенции.

За запитвания