Испански език

Занятия: вече278рни, съботни, неделни
Група до 10 обучаеми
Хорариум: 300 учебни часа , две нива по 150 уч часа
Система на преподаване: Paso A Paso

Учебникът Paso A Paso е учебна система, отчитаща спецификата на усвояването на испанския език от българи, която цели да развие тяхната комуникативна компетентност, според Общата езикова рамка на Съвета на Европа.
Предвиден е за начинаещи от възрастова група над 15 години и хорариум от 300 учебни часа и е предназначен за работа с преподавател или индивидуално.

Обученито приключва с полагане на тест и издаване на сертификат за придобити компетенции.

За да се информирате за началото на курса, моля посетете секция „График”.

За запитвания