0354186

Английски в маркетинга

Занятия: вечерни и съботно – неделни
Група до 10 обучаеми
Хорариум: 150 учебни часа

Система на преподаване:
Обучението е предназначено за професионалисти работещи в сферата на маркетинга и рекламата, на които им се налага да осъществяват ефективна комуникация на английски език и всички, които имат желание да придобият знания и умения в езика.
В модула се разглеждат:
• Лексиката и терминологията, която е застъпена в учебника се отнася до ключови понятия от сферата на маркетинга, рекламата и коорпоративната комуникация;
• Темите, които се разглеждат включват различни видове стратегии за маркетинг, третират културните различия в отделните страни и предразполагат към дискусия, комуникативни ситуации и ролеви игри.

Обучението приключва с полагане на тест и издаване на сертификат.

За да се включите в обучението е необходимо да владеете ниво на английски – B1 (Intermediate).

За да проверите компетенциите си може да ползвате тестовете в секция “Онлайн тестове”.

Лектори с доказан опит и качества Малки групи Модерна учебна база на комуникативно място

 

За запитвания