232

Английски език в областта на правото

Занятия: вечерни, съботно – неделни
Група от 10 обучаеми
Хорариум: 150 учебни часа

Система на преподаване: International Legal English, която подготвя и за
международния изпит по юридически английски ILEC.

Обучението е предназначен за юристи, юрист- консулти, нотариуси, студенти по право и всички, които имат желание да придобият знания и умения в юридическия английски език.

В модула се разглеждат:
• Различни граматически структури и езикови форми в контекста на специализирани теми и работни текстове в юридическата сфера:
– Корпоративно, търговско право и трудово право
– Международно публично право
– Интелектуална собственост
– Гражданско -процесуално право
– Юридическа кореспонденция
• Предоставяне на ясни дефиниции на правните термини
• Обсъждането на правни процедури и сравняване на българското законодателство с това на други страни
• Практически упражнения, включващи анализиране на части от текстове и примери от юридическата практика.

Обучението приключва с полагане на тест и издаване на сертификат.

За да се включите в обучението е необходимо да владеете ниво на английски – B1 (Intermediate).

За да проверите компетенциите си може да ползвате тестовете в секция “Онлайн тестове”.

Лектори с доказан опит и качества Малки групи  Модерна учебна база на комуникативно място

За запитвания