Център за професионално обучение към Образователен бизнес център „Хермес” предлага  целогодишни обучения за придобиване на компетенции по изброените по – долу чужди езици. Курсовете обхващат нива А1, А2, В1. Всяко ниво е с хорариум от 100 уч часа. Предлаганата форма на занятия е присъствена или онлайн. Центъра е доставчик на обучения по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“.

     • ž Английски език

     • Испански език

     • Италиански език

     • Френски език

     • Гръцки език

     • Руски език

     • Немски език

     • Български език за чужденци

     • Английски език за целите на : правото, маркетинга, финансите, медицината

Учебните програми са утвърдени от НАПОО и са съобразени с общата европейска езикова рамка. Тя е единна европейска система за диференциране на чуждоезиковите умения чрез четири умения: слушане, четене, говорене, писане .

Предлаганите нива са А1, А2, В12, С1, С2, като всяко ниво обхваща 100 учебни часа.

Обучения за придобиване на компетенции по английски език в областта на правото, маркетинга, финансите и медицината.

Занятията  се провежда 2 или 3 пъти седмично в дни от седмицата от  18:00 до 21:00 или в събота / неделя от 10:00 до 15:30 часа.

Обучението  приключва с полагане на тест и издаване на сертификат.

  За да се информирате за началните дати на предлаганите чуждо езикови обучения моля да посетите секция „График”.

Тук може да се запознаете  с възможностите и условията за записване в обучение за придобиване на ключови компетентности по чужд език. Общи условия чужди езици

За записване и запитвания