16 години

лиценз № 200512288 издаден от НАПОО

Английски език

Италиански език

Гръцки език

Немски език

Английски език за целите на : правото, маркетинга, финансите, медицината

Испански език

Френски език

Руски език

Български език за чужденци

Център за професионално обучение към Образователен бизнес център „Хермес” предлага  целогодишни обучения за придобиване на ключови компетенции по изброените по – долу чужди езици.

Курсовете   обхващат нива А1, А2, В1. Всяко ниво е с хорариум от 100 уч часа. Предлаганата форма на занятия е присъствена или онлайн, чрез виртуална класна стая „Ведамо“. Центъра е доставчик на обучения по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“.

Учебните програми са утвърдени от НАПОО и са съобразени с общата европейска езикова рамка. Тя е единна европейска система за диференциране на чуждо езиковите умения чрез: слушане, четене, говорене, писане .

Предлаганите нива са А1, А2, В12, С1, С2, като всяко ниво обхваща 100 учебни часа.

Обучения за придобиване на компетенции по английски език в областта на правото, маркетинга, финансите и медицината.

Занятията  се провежда 2 или 3 пъти седмично в дни от седмицата от  18:00 до 21:00 ч или в събота / неделя от 10:00 до 14:30 часа, присъствени или  чрез виртуална класна стая с преподаване в реално време.

Обучението  приключва с полагане на тест и издаване на сертификат.

Записване в група се осъществява,  чрез внасяне на депозит от 50.00 /петдесет/ лева  по посочена разплащателна сметка на Центъра. При започване на обучението депозита се приспада от установената такса.

За записване и запитвания

Избери курс*

КОНТАКТИ

Офис и учебна база
София 1574,
бул.“Шипченски проход“ № 63 ет 4
Индустриална сграда Електроника
тел: 02 / 983 21 13, 0886 98 46 20,
0885 75 58 67, info@obc-hermes.com

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

понеделник – петък
10.00 – 18.00 часа
почивни дни – събота и неделя

Pin It on Pinterest

Сподели

Споделете с приятели!