Основна тема:„Насоки за развитието на капиталовия пазар в България“

25 април 2006 година, София, хотел „Сити“, зала „София“

Събитието се проведе с подкрепата на КРЗ „Одесос“ АД, „Ти Би Ай Асет Мениджмънт“ ЕАД, Обединена Българска Банка АД.

 

П Р О Г Р А М А

forum_25_04