Основна тема: „Привеждане дейността на българските фирми  произвеждащи хранителни и промишлени стоки към изискванията и стандартите на ЕС“.

18 и 19 ноември 2004 година, София, хотел „Централ“, конферентна зала № 2
Участници: представители на фирми произвеждащи промишлени и хранителни стоки

 

forum_18_11forum_18_11