Основна тема:„Привеждане дейността на фирмите произвеждащи хранителни продукти към изискванията и стандартите на ЕС“.

10 февруари 2006 година, София, хотел „Централ“, конферентна зала № 2

Участници: представители на фирми произвеждащи хранителни стоки

forum_10_02forum_10_02