Основна тема: “Съвременни тенденции в управлението на човешките ресурси“

5 октомври 2007 година, София, национален музей „Земята и хората“

ПРОГРАМА

forum_05_10