Основна тема: “Привеждане дейностите на фирмите от строителния бранш към стандартите и изискванията на Европейския съюз“

 02 ноември 2006 година, София, хотел „Сити“, зала „София“

forum_02_11

ПРОГРАМА

forum_02_11