Професия “Строител”, код 582030

Специалност “Помощник в строителството”, код 5820301 – първа степен на професионална квалификация;
Специалност “Кофражи”, код 5820302 – втора степен ;
Специалност “Армировка и бетон”, код 5820303 – втора степен ;
Специалност “Зидария”, код 5820304 – втора степен ;
Специалност “Мазилки и шпакловки”, код 5820305 – втора степен ;
Специалност “Вътрешни облицовки и настилки”, код 5820306 – втора степен ;
Специалност “Външни облицовки и настилки”, код 5820307 – втора степен;
Специалност “Мозайки”, код 5820308 – втора степен ;
Специалност “Бояджийски работи”, код 5820309 – втора степен ;
Специалност “Строително дърводелство”, код 5820310 – втора степен ;
Специалност “Строително тенекеджийство”, код 5820311 – втора степен ;
Специалност “Покриви”, код 5820312 – втора степен .

Pin It on Pinterest

Сподели

Споделете с приятели!