316Сътрудник в маркетингови дийности – код 342020

Професионално обучение за придобиване на втора квалификационна степен.
Предлагани специалности и техните кодове:
Маркетингови проучвания – 3420201
Прием: След завършено средно образование
Хорариум: 660 учебни часа, от които 200 уч часа са присъствени
Форма на обучение: Задочна
Обучението приключва: с полагане на държавен изпит по теория и практика и издаване на Свидетелство за професионалнa квалификация по образец 3 – 54 на МОН, което позволява да практикувате професията и е признато във всички страни от ЕС.

Подходящо е за лица завършили средно образование без придобита квалификация и професия, лица с висше образование без практически опит в дадената професия, лица с желание и мотивация да упражняват конкретната професия.

След завършване на обучение се придобиват следните умения:
• Планира, контролира и анализира пазара;
• Проучва пазара;
• Разработва и прилага продуктова, ценова, дистрибуционна и комуникационна политика на фирмата;
• Комуникативни умения и способност за работа в екип;
• Подържане и създаване на контакти с клиенти и партньори.

Необходими документи за записване: копие от диплом за завършено средно или по – високо образование
Учебната програма е съобразена със Закона за професионално образование и обучение и осигурява необходимите теоретични познания и практически умения за усвояване на професията.
Лектори по темите и модератори на упражненията са квалифицирани преподаватели, работещи в конкретните професионални направления

Малки групи, Модерна учебна база на комуникативно място

За да се информирате за началото на курса, моля посетете секция „График”.

За запитвания