16 години

лиценз № 200512288 издаден от НАПОО

Център за професионално обучение към Образователен бизнес център “Хермес” е доставчик на обучения по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, за предоставяне на обучения за придобиване на професионална квалификация и за обучения за придобиване на ключови компетентности.

Предлаганото  професионално обучение  за придобиване на квалификация по професия е в присъствена или онлайн форма  на занятия, за пълния хорариум учебни часове от  лицензираната от НАПОО  учебна програма по конкретната професия или по част от професията. Обучението е с практическа насоченост.

Занятията са вечерни в дни от седмицата от 18.30 до 21.30 часа и / или съботно – неделни от 10.00 до 15.30 ч., присъствени или  чрез виртуална класна стая с преподаване в реално време.

Прием след завършено средно образование.

Курса предоставя необходимите теоретични познания и практически умения за практикуване на професията.

Обучението е подходящо за лица завършили средно образование без придобита квалификация и професия, лица с висше образование, но без практически опит в дадената професия, лица с желание и мотивация да упражняват конкретната професия.

 Успешно завършилите квалификационният курс полагат държавен изпит по теория и практика и получават “Свидетелство за професионална квалификация” – образец 3-54 на Министерство на образованието и науката за съответната професия и специалност.

 Успешно завършилите квалификационният курс по част от професията полагат изпит по теория и практика и получават “Удостоверение за професионална квалификация” – образец 3-37 на Министерство на образованието и науката за съответната професия и специалност.

 Модерна учебна база          Малки групи          Лектори с доказан професионален и практически опит

     Тук  може  да  се  запознаете  с възможностите и условията за записване в обучение за придобиване на квалификация по професия .

За записване и запитвания

Избери курс*

КОНТАКТИ

Офис
София 1574,
бул.“Шипченски проход“ № 63 ет 4
Индустриална сграда Електроника
тел: 02 / 983 21 13, 0886 98 46 20,
0885 75 58 67, info@obc-hermes.com

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

Работно време на офиса, за посещение на клиенти след уговорен час:

понеделник – петък
10.00 – 18.00 часа
почивни дни – събота и неделя

Pin It on Pinterest

Сподели

Споделете с приятели!