d4be48b893d85eec0ceae1325710fa63  Център за професионално обучение към Образователен бизнес център “Хермес” е доставчик на обучения по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, за предоставяне на обучения за придобиване на професионална квалификация и за обучения за придобиване на ключови компетентности.

Предлаганото  професионално обучение  за придобиване на квалификация по професия е в редовна или задочна форма на обучение, присъствени или онлайн занятия, за пълния хорариум учебни часове от  лицензираната от НАПОО  учебна програма по конкретната професия. Обучението е с практическа насоченост.

          Занятията са вечерни в дни от седмицата от 18.00 до 21.00 часа и / или съботно – неделни от 10.00 до 15.30 ч.

          Прием след завършено средно образование.

          Курса предоставя необходимите теоретични познания и практически умения за практикуване на професията.

          Обучението е подходящо за лица завършили средно образование без придобита квалификация и професия, лица с висше образование но без практически опит в дадената професия, лица с желание и мотивация да упражняват конкретната професия.

          Успешно завършилите квалификационният курс полагат държавен изпит по теория и практика и получават “Свидетелство за професионална квалификация” – образец 3-54 на Министерство на образованието и науката за съответната професия и специалност.

           Модерна учебна база на комуникативно място

                     Лектори с доказан професионален и практически опит

                               Малки групи

          За да се информирате за предлаганите курсове и начални дати, моля посетете секция „График”.

        Тук може да се запознаете  с възможностите и условията за записване в обучение за придобиване на квалификация по професия 

Общи условия професия 1

Общи условия професия 2

За записване и запитвания