7_klas_kursove_uroci Курсове по Български език и литература , Математика 

Образователен бизнес център „Хермес” организира целогодишно подготвителни  курсове,  за  външно оценяване и кандидатстване след 7 клас, а също така и курсове за текуща подготовка за 5 и 6 клас по предметите

      • Български език и литература
      • Математика 

Цел на обучението – успешно представяне на изпитите и класиране в желаното училище и успешно приключване на учебната година.

        

Предлагаме Ви:

      • входен тест в началото на курса за установяване на нивото на знания
      • включване  в подходящата група съобразно показаните резултати на теста
      • малки групи  и индивидуален подход към всеки обучаем
      • учебната програма е изцяло съобразена с изискванията на МОН
      • формата на конкурсните изпити след 7 клас съобразена с изискванията на МОН
      • провеждане на текущи тестове и контролни
      • пробни изпити по БЕЛ и математика в изпитна обстановка
      • преподаватели с дългогодишен педагогически опит и доказани качества
      • среща с родителите преди началото на обучението
      • периодично предоставяне на информация на родителите по отношение на успеваемостта на ученика

 Хорариум: 

За ученици в 7 – ми клас – 120 уч часа – БЕЛ  – 60 уч часа, Математика – 60 уч часа

Начало: 01.02.2018 г

За ученици в 5  – ти клас – 80 уч часа – БЕЛ – 40 уч часа, Математика – 40 уч часа

Начало: 01.02.2018 г

За ученици в 6  – ти клас – 80 уч часа – БЕЛ – 40 уч часа, Математика – 40 уч часа

Начало: 01.02.2018 г

Време на провеждане на занятията: 10:00 до 13:30 или 15:00 до 18:30 часа, събота или неделя, съобразено с ангажираността на детето  в училище

Заяви участие