7_klas_kursove_uroci Курсове по Български език и литература , Математика 

Образователен бизнес център „Хермес” организира целогодишно подготвителни  курсове,  за  външно оценяване и кандидатстване след 7 клас, а също така и курсове за текуща подготовка за 5 и 6 клас по предметите

  • Български език и литература
  • Математика 

Цел на обучението – успешно представяне на изпитите и класиране в желаното училище и успешно приключване на учебната година.

        

Предлагаме Ви:

  • входен тест в началото на курса за установяване на нивото на знания
  • включване  в подходящата група съобразно показаните резултати на теста
  • малки групи  и индивидуален подход към всеки обучаем
  • учебната програма е изцяло съобразена с изискванията на МОН
  • формата на конкурсните изпити след 7 клас съобразена с изискванията на МОН
  • провеждане на текущи тестове и контролни
  • пробни изпити по БЕЛ и математика в изпитна обстановка
  • преподаватели с дългогодишен педагогически опит и доказани качества
  • среща с родителите преди началото на обучението
  • периодично предоставяне на информация на родителите по отношение на успеваемостта на ученика

 Хорариум: 

За ученици в 7 – ми клас – 240 уч часа – БЕЛ  – 120 уч часа, Математика – 120 уч часа

Начало: 25 септември 2017 г

За ученици в 5  – ти клас – 160 уч часа – БЕЛ – 80 уч часа, Математика – 80 уч часа

Начало: 03 октомври 2017 г

За ученици в 6  – ти клас – 160 уч часа – БЕЛ – 80 уч часа, Математика – 80 уч часа

Начало: 04 октомври 2017 г

Време на провеждане на занятията: 10:00 до 13:30 или 15:00 до 18:30 часа, събота или неделя, съобразено с ангажираността на детето  в училище

Заяви участие