4285

ОБУЧЕНИЯ   ЗА ПРИДОБИВАНЕ  НА  КЛЮЧОВИ  КОМПЕТЕНТНОСТИ И ПРОФЕСИОНАЛНА  КВАЛИФИКАЦИЯ

С  ВАУЧЕРИ  ЗА  ЗАЕТИ  ЛИЦА   ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 

ПРЕДЛАГАНИ    ОТ  ЦЕНТЪР  ЗА  ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

КЪМ  ОБРАЗОВАТЕЛЕН БИЗНЕС ЦЕНТЪР „ХЕРМЕС”

Обученията са в група , в присъствена форма на занятия, по предварително изготвен график.

В дни от седмицата – вечер от 18.30 часа до 21.20 часа, а в почивни дни от 10.00 до 17.00 часа.

Място на провеждане – София, бул „Шипченски проход” № 63 ет 12, индустриална сграда Електроника.

         В обученията се включвате след сключване на договор с Центъра, съобразен с изискванията на програмата и ПМС 280 от 2015 г , за предоставяне на обучения с ваучери.

 Обучения за придобиване на ключови компетенции – КК2 – Чужди езици

 • Английски език – нива А1, А2, В1 ; нива А2, В1, В2
 • Италиански език – нива А1, А2, В1
 • Испански език – нива А1, А2, В1
 • Френски език – нива А1, А2, В1
 • Немски език – нива А1, А2, В1
 • Гръцки език – нива А1, А2, В1
 • Руски език – нива А1, А2, В1

Хорариум – 300 уч часа

Начало на обученията по чужди езици 13 март 2018 г

Номинална стойност на ваучера – 700.00 лв, 85% от стойността се финансира от програмата и 15% от обучаващия се.

Обучения за придобиване на професионална квалификация с ваучери

 • Икономист  – 345120, специалност „Икономика и мениджмънт“ – 3451204, хорариум 960 уч часа
 • Финансист – 343010, специалности „Застрахователно и осигурително дело“ – 3430102, „Банково дело“ 3430101, хорариум 960 уч часа
 • Офис – мениджър – 346010, специалност „Бизнес администрация“ – 3460101, хорариум 960 уч часа
 • Оперативен счетоводител – 344030, специалност „Оперативно счетоводство“ – 3440301, хорариум 960 уч часа
 • Данъчен и митнически посредник – 344020, специалност „Митническа и данъчна администрация“ – 3440201, хорариум 960 уч часа
 • Организатор на туристическо агентска дейност – 812010, специалност “ Организация на туризма и свободното време“ – 8120101, хорариум 960 уч.часа

Номинална стойност на ваучера – 1800.00 лв, 85% от стойността се финансира от програмата и 15% от обучаващия се.

Начало на обученията 05 март 2018 г 

 • Сътрудник в маркетинговите дейности – 342020, специалност „Маркетингови проучвания“ – 3420201, хорариум 660 уч часа

Номинална стойност на ваучера – 1200.00 лв, 85% от стойността се финансира от програмата и 15% от обучаващия се.

Начало на обученията 07 март 2018 г

 • Оператор на компютър – 482030, специалност „Текстообработване“ – 4820301, хорариум 300 уч часа

Номинална стойност на ваучера – 600.00 лв, 85% от стойността се финансира от програмата и 15% от обучаващия се.

Начало на обученията 12 март 2018 г

Обученията приключват с полагане на държавен изпит – теория и практика и издаване на “Свидетелство за професионална квалификация” – образец 3-54 на Министерство на образованието и науката за съответната професия и специалност.

Очакваме Ви.  Доверете се на опита ни!

 17522956_10155942595165830_7715271289110377520_n