316Професионално обучение по част от професията

„Сътрудник в маркетинговите дейност”

Специалност: „Маркетингови проучвания“
Хорариум: 100 учебни часа
Форма на занятия: присъствена, онлайн

Курса е с практическа насоченост и е организирано в 4 модула:
• Маркетинг
• Стокознание
• Квалитология

• Управление на продажбите

Обучението приключва с полагане на изпит и издаване на Удостоверение за професионалнa квалификация по образец 3 – 37 на МОН, което позволява да практикувате професията и е признато във всички страни от ЕС.
Необходими документи за записване: копие от диплом за завършено средно или по – високо образование
Учебната програма е съобразена със Закона за професионално образование и обучение и осигурява необходимите теоретични познания и практически умения за усвояване на професията.
Лектори по темите и модератори на упражненията са квалифицирани преподаватели, работещи в конкретните професионални направления.

Малки групи, Модерна учебна база

Запитване за:

Публикации в блога
Portfolio
Pages

Налични страници

Категории
Monthly

Месечни архиви