udostoverenie

          Предлаганото  професионално обучение  по част от професията е в присъствена или дистанционна форма на занятия , за определен брой учебни часове от  общия хорариум на лицензираната от НАПОО  учебна програма по конкретната професия. Обхваща специфичните за професията модули и е с практическа насоченост.

Занятията са вечерни в дни от седмицата от 18.00 до 21.00 часа и / или съботно – неделни от 10.00 до 15.30 ч .

Прием след завършено средно образование.

Курса предоставя необходимите теоретични познания и практически умения за практикуване на професията.

Обучението е подходящо за лица завършили средно образование без придобита квалификация и професия, лица с висше образование но без практически опит в дадената професия, лица с желание и мотивация да упражняват конкретната професия.

Успешно завършилите  полагат  изпит и се издава  ”Удостоверение за професионално обучение” – образец 3-37 на Министерство на образованието  и науката за съответната професия и специалност.

Модерна учебна база на комуникативно място

                     Лектори с доказан професионален и практически опит

                               Малки групи

За да се информирате за предлаганите курсове и начални дати, моля посетете секция „График”.