Семинар за служители на детски градини от община Илинден, София

        На 03 и 04 февруари 2016 г Център за професионално обучение към Образователен бизнес център „Хермес”, проведе обучение за придобиване на ключови компетенции на тема „Реагиране и оцеляване при терористични актове със задържане на заложници и бомбени атентати”. Прочети повече

Семинар за служители на Българска национална телевизия

       Проведе се обучение за придобиване на ключова компетентност на тема: „Управление на проекти финансирани от фондовете на ЕС”,  с хорариум от 32 учебни часа. Участниците са експерти от Българска Национална Телевизия. Бяха дискутирани практически казуси и разглеждани насоки за кандидатстване, за набиране на проектни предложения с текущи дати за представяне и предстоящо оценяване на проектите. Обучението приключи с успешно положени тестове и получени сертификати.

Прочети повече

Връчване на свидетелства по програма „Аз мога повече“

      На 21.10.2015г., в музея “Земята и хората” бе отбелязано успешното завършване на обучения от Център за професионално обучение към Образователен бизнес център “Хермес” по оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, процедура “Аз мога повече”. Прочети повече