15 години

лиценз № 200512288 издаден от НАПОО

           Образователен бизнес център „Хермес” организира целогодишно подготвителни  курсове,  за:

 • външно оценяване и кандидатстване след 7 клас по предметите – Български език и литература, Математика,
 • текуща подготовка за ученици от  5 и 6 клас по предметите – Български език и литература, Математика,
 • чужди езици – английски, френски, италиански, испански, гръцки език

Цел на обучението – успешно представяне на изпитите и класиране в желаното училище и успешно приключване на учебната година.

 Предлагаме Ви:

 • входен тест в началото на курса за установяване на нивото на знания;
 • включване  в подходящата група съобразно показаните резултати на теста;
 • малки групи  и индивидуален подход към всеки обучаем;
 • учебната програма е изцяло съобразена с изискванията на МОН;
 • формата на конкурсните изпити след 7 клас съобразена с изискванията на МОН;
 • провеждане на текущи тестове и контролни;
 • пробни изпити по БЕЛ и математика в изпитна обстановка;
 • преподаватели с дългогодишен педагогически опит и доказани качества;
 • среща с родителите преди началото на обучението;
 • периодично предоставяне на информация на родителите по отношение на успеваемостта на ученика.

През свободното от учене време сме подготвили специално за малките палавници различни по  вид Работилници за:

 • изработка на бижута,
 • макрамета,
 • тъкачество,
 • везба и други.

Докато творим, ще се разходим назад във времто и ще припомним българските обичай и традиции, ще разкажем как са празнумали и отбелязвали празниците нашите баби и дядовци.

Летен семестър

Първа група – начало 25 юни 2018 г приключва на 27.07.2018 г Втора група – начало 30.07.2018 г  приключва на 31 август 2018 г

Предлаганите обучения са с хорариум от 20 уч часа по предметите:

 • Български език и литература
 • Математика
 • Английски език
 • Френски език
 • Италиански език
 • Испански език
 • Гръцки език

Занятия в два дни от седмицата по 2 уч часа за учебен предмет:


Всеки петък РАБОТИЛНИЦИ за изработка на бижута, макраме, везба – 10.00 до 13.00 часа или от 14.00 до 17.00 часа


                            Краен срок за записване:  първа група – 15 юни 2018 г,             втора група – 15 юли 2018 г


 

Учебна година 2018 / 2019

Начало 01 октомври 2018 г приключва на 15 юни 2019 г 

Предлагани обучения за ученици от 5 и 6 клас по предметите:

 • Български език и литература – хорариум 80 уч часа
 • Математика – хорариум – 80 уч часа

Занятия в един ден от седмицата по два учебни часа за учебен предмет – преди или след обяд, събота.

Предлагани обучения за ученици от 7 – ми клас по предметите:

 • Български език и литература – хорариум 120 уч часа
 • Математика – хорариум – 120 уч часа

Занятия в един ден от седмицата по два учебни часа за учебен предмет – преди или след обяд, събота.


Предлагани обучения по чужди езици с хорариум от 180 уч часа, за ученици от 5, 6, и 7 ми клас:

 • Английски език
 • Френски език
 • Италиански език
 • Испански език
 • Гръцки език

Занятия в два дни от седмицата по 2 уч часа – преди или след обяд, събота.


Всеки петък РАБОТИЛНИЦИ за изработка на бижута, макраме, везба, тъкачество – 10.00 до 13.00 ч или от 14.00 до 17.00 ч


                                         Краен срок за записване:  15 септември 2018 г                  Местата са ограничени

Занятията се провеждат в София, бул „Шипченски проход“ 63 ет 12, в определените дни и часове.

Учебните часове са по 45 минути. Цените за посещения се определят както следва:      

 • индивидуален урок – 13.00 лв  за уч час
 • от 2 до 4 обучаеми в група – 6.50 лв за уч час
 • от 5 до 9 обучаеми в група – 2.50 лв за уч час
 • група от 10 обучаеми – 2.00 лв за уч час

В посочените цени не са включени учебни помагала.

Записването на дете в група или индивидуално се осъществява от родитедя, чрез внасяне на депозит от 50.00 /петдесет/ лева по посочена разплащателна сметка на Центъра. При започване на обучението депозита се приспада от установената такса.

Pin It on Pinterest

Сподели

Споделете с приятели!