15 години

лиценз № 200512288 издаден от НАПОО

           Образователен бизнес център „Хермес” организира целогодишно подготвителни  курсове,  за:

 • външно оценяване и кандидатстване след 7 клас по предметите – Български език и литература, Математика,
 • текуща подготовка за ученици от  5 и 6 клас по предметите – Български език и литература, Математика,
 • чужди езици – английски, френски, италиански, испански, гръцки език

Цел на обучението – успешно представяне на изпитите и класиране в желаното училище и успешно приключване на учебната година.

 Предлагаме Ви:

 • входен тест в началото на курса за установяване на нивото на знания;
 • включване  в подходящата група съобразно показаните резултати на теста;
 • малки групи  и индивидуален подход към всеки обучаем;
 • учебната програма е изцяло съобразена с изискванията на МОН;
 • формата на конкурсните изпити след 7 клас съобразена с изискванията на МОН;
 • провеждане на текущи тестове и контролни;
 • пробни изпити по БЕЛ и математика в изпитна обстановка;
 • преподаватели с дългогодишен педагогически опит и доказани качества;
 • среща с родителите преди началото на обучението;
 • периодично предоставяне на информация на родителите по отношение на успеваемостта на ученика.

През свободното от учене време сме подготвили специално за малките палавници различни по  вид Работилници за:

 • изработка на бижута,
 • макрамета,
 • тъкачество,
 • везба и други.

Докато творим, ще се разходим назад във времто и ще припомним българските обичай и традиции, ще разкажем как са празнумали и отбелязвали празниците нашите баби и дядовци.

Учебна година 2018 / 2019 - Курсове за 5 и 6 - ти клас

Начало                                  приключва на 

Предлагани обучения за ученици от 5 и 6 клас по предметите:

 • Български език и литература – хорариум 80 уч часа
 • Математика – хорариум – 80 уч часа

Занятия в един ден от седмицата по два учебни часа за учебен предмет – преди или след обяд, събота.


Предлагани обучения по чужди езици с хорариум от 180 уч часа, за ученици от 5 и  6 – ти  клас:

 • Английски език
 • Френски език
 • Италиански език
 • Испански език
 • Гръцки език

Занятия в два дни от седмицата по 2 уч часа – преди или след обяд, събота.


Всяка събота РАБОТИЛНИЦИ за изработка на бижута, макраме, везба, тъкачество – 10.00 до 13.00 ч или от 14.00 до 17.00 ч


                                         Краен срок за записване:                                                     Местата са ограничени

Занятията се провеждат в София, бул „Шипченски проход“ 63 ет 12, в определените дни и часове.

Учебните часове са по 45 минути. Цените за посещения се определят както следва:     

Група и цена Български език и литература Математика Чужд език
от 2 до 4 обучаеми в група – 6.50 лв за уч час 65.00 лв месечна такса 65.00 лв месечна такса 146.00 лв месечна такса
от 5 до 10 обучаеми в група – 4.50 лв за уч час 45.00 лв месечна такса 45.00 лв месечна такса 99.00 лв месечна такса
Индивидуален урок - 15.00 лв за уч час

В посочените цени не са включени учебни помагала.

Записването на дете в група или индивидуално се осъществява от родитедя, чрез внасяне на депозит от 50.00 /петдесет/ лева по посочена разплащателна сметка на Центъра. При започване на обучението депозита се приспада от установената такса.

Учебна година 2018 / 2019 г - Курсове за 7 - ми клас

Начало                            приключва на 

Предлагани обучения за ученици от 7 – ми клас по предметите:

 • Български език и литература – хорариум 120 уч часа
 • Математика – хорариум – 120 уч часа

Занятия в един ден от седмицата по два учебни часа за учебен предмет – преди или след обяд, събота.

Предлагани обучения по чужди езици с хорариум от 180 уч часа, за ученици от 7 ми клас:

 • Английски език
 • Френски език
 • Италиански език
 • Испански език
 • Гръцки език

Занятия в два дни от седмицата по 2 уч часа – преди или след обяд, събота.

Всяка събота РАБОТИЛНИЦИ за изработка на бижута, макраме, везба, тъкачество – 10.00 до 13.00 ч или от 14.00 до 17.00 ч

                                         Краен срок за записване:                                         Местата са ограничени

Занятията се провеждат в София, бул „Шипченски проход“ 63 ет 12, в определените дни и часове.

Учебните часове са по 45 минути. Цените за посещения се определят както следва:

Групи и цени Български език и литература Математика Чужд език
от 2 до 4 обучаеми в група – 6.50 лв за уч час 97.50 лв месечна такса 97.50 лв месечна такса 146.00 лв месечна такса
от 5 до 10 обучаеми в група – 4.50 лв за уч час 67.50 лв месечна такса 67.50 лв месечна такса 99.00 лв месечна такса
Индивидуален урок - 15.00 лв за уч час

В посочените цени не са включени учебни помагала.

Записването на дете в група или индивидуално се осъществява от родитедя, чрез внасяне на депозит от 50.00 /петдесет/ лева по посочена разплащателна сметка на Центъра. При започване на обучението депозита се приспада от установената такса.          

Имате възможност да се възползвате от предлаганите промоционални условия:

При записване на дете в групата до ….. ползвате 5% отстъпка от формираната такса.

При еднократно заплащане на таксата ползвате – 5 % отстъпка.

При включване на дете в две или повече обучения ползвате 5 % отстъпка от таксата на всяко обучение.

Заплащането на таксите се извършва по посочена банкова сметка на Центъра – еднократно, на части или на равни месечни вноски.

Pin It on Pinterest

Сподели

Споделете с приятели!