15 години

лиценз № 200512288 издаден от НАПОО

           Образователен бизнес център „Хермес” организира целогодишно подготвителни  курсове,  за:

 • външно оценяване и кандидатстване след 7 клас по предметите – Български език и литература, Математика,
 • текуща подготовка за ученици от  5 и 6 клас по предметите – Български език и литература, Математика,
 • чужди езици – английски, френски, италиански, испански, гръцки език

Цел на обучението – успешно представяне на изпитите и класиране в желаното училище и успешно приключване на учебната година.

 Предлагаме Ви:

 • входен тест в началото на курса за установяване на нивото на знания;
 • включване  в подходящата група съобразно показаните резултати на теста;
 • малки групи  и индивидуален подход към всеки обучаем;
 • учебната програма е изцяло съобразена с изискванията на МОН;
 • формата на конкурсните изпити след 7 клас съобразена с изискванията на МОН;
 • провеждане на текущи тестове и контролни;
 • пробни изпити по БЕЛ и математика в изпитна обстановка;
 • преподаватели с дългогодишен педагогически опит и доказани качества;
 • среща с родителите преди началото на обучението;
 • периодично предоставяне на информация на родителите по отношение на успеваемостта на ученика.

През свободното от учене време сме подготвили специално за малките палавници различни по  вид Работилници за:

 • изработка на бижута,
 • макрамета,
 • тъкачество,
 • везба и други.

Докато творим, ще се разходим назад във времто и ще припомним българските обичай и традиции, ще разкажем как са празнумали и отбелязвали празниците нашите баби и дядовци.

5 - ти клас

Предлананите обучения са по предметите:

 • Български език и литература – с хорариум от 20 уч часа
 • Математика – хорариум 20 уч часа

Начало: 14.04.2018 г       Занятия в събота:

 Български едик и литература – 10.00 до 11.30 часа                Математика – 12.00 до 13.30 часа


Начало: 10.04.2018 г       Занятия във вторник и четвъртък:

Български език и литература – 10.00 до 11.30 часа                   Математика – 10.00 – 11.30 часа


Начало: 11.04.2018 г        Занятия в понеделник и сряда:

Български език и литература – 14.00 до 15.30 часа                   Математика – 14.00 – 15.30 часа


 

6 - ти клас

Предлананите обучения са по предметите:

 • Български език и литература – с хорариум от 20 уч часа
 • Математика – хорариум 20 уч часа

Начало: 14.04.2018 г       Занятия в събота:

 Български едик и литература – 14.00 до 15.30 часа                Математика – 16.00 до 17.30 часа


Начало: 10.04.2018 г       Занятия във вторник и четвъртък:

Български език и литература – 14.00 до 15.30 часа                   Математика – 16.00 – 17.30 часа


Начало: 11.04.2018 г        Занятия в понеделник и сряда:

Български език и литература – 10.00 до 11.30 часа                   Математика – 12.00 – 13.30 часа


 

Занятията се провеждат в София, бул „Шипченски проход“ 63 ет 12, в определените дни и часове.

Учебните часове са по 45 минути. Цените за посещения се определят както следва:      

 • индивидуален урок – 13.00 лв  за уч час
 • от 2 до 4 обучаеми в група – 6.50 лв за уч час
 • от 5 до 9 обучаеми в група – 2.50 лв за уч час
 • група от 10 обучаеми – 2.00 лв за уч час

В посочените цени не са включени учебни помагала.

Записването на дете в група или индивидуално се осъществява от родитедя, чрез внасяне на депозит от 50.00 /петдесет/ лева по посочена разплащателна сметка на Центъра. При започване на обучението депозита се приспада от установената такса.

Pin It on Pinterest

Сподели

Споделете с приятели!