15 години

лиценз № 200512288 издаден от НАПОО

ПРЕДСТОЯЩИ   ОБУЧЕНИЯ 

ЗА ПРИДОБИВАНЕ  НА  КЛЮЧОВИ  КОМПЕТЕНТНОСТИ  ПО  ЧУЖДИ   ЕЗИЦИ

Обучение чужд език Хорариум уч.часа Начало онлайн занятия Дни за занятия Часове Приключва
Английски език – А1 50 18.03.2019 г понеделник и четвъртък 18.30 – 21.20 ч 30.04.2019 г
Италиански език – А1 50 19.03.2019 г вторник и петък 18.30 – 21.20 ч 30.04.2019 г
Испански език – А1 50 20.03.2019 г сряда и събота 18.30 – 21.20 13.30 – 16.45 30.04.2019 г
Гръцки език – А1 50 23.03.2019 г събота 10.00 – 15.00 ч 08.06.2019 г
Френски език – А1 50 24.03.2019 г неделя 10.00 – 15.00 ч 09.06.2019 г
Български език за чужденци – А1 50 24.03.2019 г неделя 10.00 – 15.00 ч 09.06.2019 г
Английски език за целите на правото 50 18.03.2019 г понеделник и четвъртък 18.30 – 21.20 ч 30.04.2019 г
Английски език за целите на маркетинга 50 19.03.2019 г вторник и петък 18.30 – 21.20 ч 30.04.2019 г
Английски език за целите на финансите 50 20.03.2019 г сряда и събота 18.30 – 21.20 13.30 – 16.45 30.04.2019 г
Английски език за целите на медицината 50 23.03.2019 г събота 10.00 – 15.00 ч 08.06.2019 г

 

Pin It on Pinterest

Сподели

Споделете с приятели!