ПРЕДСТОЯЩИ   ОБУЧЕНИЯ

Професионално обучение модул Хорариум уч. часа Виртуална класна стая Присъствени занятия Продължителност
Мениджър 100 12.03.2019 г 11.03.2019 г 3 месеца
Човешки ресурси 48 12.03.2019 г 11.03.2019 г 2 месеца
Управл. на човешките ресурси 24 26.03.2019 г 25.03.2019 г 1 месец
ТРЗ и личен състав 32 19.02.2019 г 18.02.2019 г 1 месец
Счетоводство 100 12.03.2019 г 11.03.2019 г 3 месеца
Бюджетно счетоводство 100 12.03.2019 г 11.03.2019 г 3 месеца
Туристически агент 100 12.03.2019 г 11.03.2019 г 3 месеца
Данъчен и митн. посредник 100 12.03.2019 г 11.03.2019 г 3 месеца
Офис - мениджър 100 12.03.2019 г 11.03.2019 г 3 месеца
Финансист - банково дело 100 12.03.2019 г 11.03.2019 г 3 месеца
Финансист - застрахов. дело 100 02.11.2018 г 11.03.2019 г 3 месеца
Кредитен консултант 60 12.03.2019 г 11.03.2019 г 2 месеца
Брокер недвижими имоти 24 12.03.2019 г 11.03.2019 г 1 месец
Компютърна грамотност 24 12.03.2019 г 11.03.2019 г 1 месец
Сътрудник в маркетинга 100 12.03.2019 г 11.03.2019 г 3 месеца
Фирмено счетоводство 60 12.03.2019 г 11.03.2019 г 2 месеца

Pin It on Pinterest

Сподели

Споделете с приятели!