fbpx

ПРЕДСТОЯЩИ   ОБУЧЕНИЯ

Професионално обучение модул Хорариум уч. часа Виртуална класна стая Присъствени занятия Продължителност
Мениджър 100 03.02.2020 г 03.02.2020 г 3 месеца
Управление на човешките ресурси 48 03.02.2020 г 03.02.2020 г 2 месеца
Подбор и оценка на персонала 20 26.02.2020 г 26.02.2020 г 1 месец
ТРЗ и личен състав 28 03.02.2020 г 03.02.2020 г 1 месец
Счетоводство 100 03.02.2020 г 03.02.2020 г 3 месеца
Бюджетно счетоводство 100 03.02.2020 г 03.02.2020 г 3 месеца
Туристически агент 100 03.02.2020 г 03.02.2020 г 3 месеца
Данъчен и митн. посредник 100 03.02.2020 г 03.02.2020 г 3 месеца
Офис - мениджър 100 03.02.2020 г 03.02.2020 г 3 месеца
Финансист - банково дело 100 03.02.2020 г 03.02.2020 г 3 месеца
Финансист - застрахов. дело 100 03.02.2020 г 03.02.2020 г 3 месеца
Кредитен консултант 60 2 месеца
Брокер недвижими имоти 24 1 месец
Компютърна грамотност 24 1 месец
Сътрудник в маркетинга 100 03.02.2020 г 03.02.2020 г 3 месеца
Фирмено счетоводство 60 03.02.2020 г 03.02.2020 г 2 месеца

Pin It on Pinterest

Сподели

Споделете с приятели!