16 години

лиценз № 200512288 издаден от НАПОО

Брокер недвижими имоти

Хорариум: 24 учебни часа

Курса е с практическа насоченост и е организиран в четири модула:

Модул 1 – Юридическа и нормативна уредба /ЗУТ, договори за наем, покупко – продажба, посредничество, нотариални актове и т.н./

Модул 2 – Оценка на имоти. Видове оценки. Методи. Видове строителство.

Модул 3 – Кредитиране при покупко – продажба на имот. Възможности за кредитиране – физически лица, юрисически лица . Необходими документи. Изисквания.Етапи на процеса на кредитиране.

Модул 4 – Работа с клиенти – ролеви игри, упражнения

Обучението приключва с полагане на тест и издаване на сертификат.

Необходими документи за записване: копие от диплом за завършено средно или по – високо образование

Учебната програма е разработена от експерти на Център за професионално обучение към Образователен бизнес център „Хермес“ и осигурява необходимите теоретични познания и практически умения за усвояване на професията.

Лектори по темите и модератори на упражненията са квалифицирани преподаватели, работещи в конкретните професионални направления.

                               Малки групи,                  Модерна учебна база

Pin It on Pinterest

Сподели

Споделете с приятели!